Dramaterapeut
| Mgr. Hana Kotálová

Psychoterapie – dramaterapie, arteterapie

Nabízím

tvůrčím způsobem projít krizemi a změnami, které přináší život. Doprovázení a naslouchání. Podporu v těžkých situacích. Se slovy i beze slov.  Barvou, hlínou, pohybem, gestem. Jak je právě potřeba.

Dramaterapie a arteterapie přinášejí osobnostní rozvoj, psychický odpočinek, regulaci stresu, a radost.

Dramaterapie je hra. „Hravost = radost“

„Hra není nic jiného, než svoboda volby“  Eva Spoustová

Komu je dramaterapie určena?

Dospělým, dospívajícím i dětem. S psychickými potížemi nebo bez nich.

U zdravých lidí dramaterapie rozvíjí verbální i neverbální dovednosti, fantasii, spontaneitu, uvolněnost v těle i mysli, redukuje stres, zlepšuje duševní i fyzické zdraví.

U zdravých dětí je pomocí zejména při stresu, úzkosti, strachu, potížích ve škole či ve vztazích se spolužáky. U dětí s Aspergerovým syndromem rozvíjí komunikační dovednosti, neverbální komunikaci a obličejovou expresi, snižuje tenzi a probouzí rozvoj hry. Pomáhá také u postraumatických stresových stavů a u poruch příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie…).

U lidí, které už něco trápí, může být doplňkem jejich psychologické či psychiatrické péče. Dramaterapie s arteterapií se může účastnit i člověk užívající psychiatrické léky. Kontraindikací je pouze akutní psychotický stav.

Jak dramaterapie probíhá?

Individuálně (klient – terapeut) nebo skupinově. Individuální setkání trvají 50 minut. Je při něm přítomen pouze dramaterapeut a klient.

První setkání u dospělých klientů probíhá formou rozhovoru. Ptám se a naslouchám tomu, s čím přicházíte, jaká máte od dramaterapie očekávání, přání a cíle. Zajímá mě také Váš osobní příběh, jeho kořeny, současnost i směřování do budoucna.

Další setkávání využívám metod arteterapie a dramaterapie. Arteterapie i dramaterapie patří mezi expresivní terapie a obě umožňují vyjádřit věci, pro které se těžko hledají slova, dotknout se pocitů „za slovy“, přiblížit se sám sobě.

Arteterapie pomáhá bezpečně porozumět sobě a svému příběhu skrze výtvarné prostředky. Arteterapie je vhodná pro všechny lidi, dokonce i pro ty, kteří mají pocit, že neumí kreslit ani malovat, že výtvarné vyjádření jim nikdy nešlo.

Dramaterapie navíc jako prostředek používá tělo, a jak se říká: „Tělo nikdy nelže“. Umožňuje nahlédnout vlastní vzorce chování a komunikace ve vztazích k sobě i k druhým. Umožňuje porozumět jim. Tím napomoci žádané změně. Oproti jiným terapiím pracuje též s dotekem, který se řídí Etickým kodexem dramaterapeuta.

Jak často setkání probíhají a jak dlouho terapie probíhá?

Po domluvě s Vámi. Záleží na situaci a cíli terapie. Obvykle dobře funguje dohodnout se na 8 až 10 setkání s frekvencí zpravidla 1 x týdně/ 50 minut a pak setkání ukončit, anebo pokračovat, je-li to potřeba. Ale je možné také přijít jen párkrát anebo si setkání pouze jednou vyzkoušet a rozhodnout se dále nepokračovat.

Jak se objednat?

Ideálně pomocí emailu: dramaterapeut@seznam.cz, nebo poslat SMS zprávu na tel. č. 732 728 899, zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné.

Cena a místo:

  • Cena individuálního setkání  je 650 Kč / 50 min
  • Setkání probíhají ve Strakonicích a Horažďovicích

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Jsem členem Asociace dramaterapeutů České republiky a závazně ctím etický kodex a profesní standarty dramaterapie.

Etický kodex arteterapie

Dramaterapeut - © 2020