Dramaterapeut
| Mgr. Hana Kotálová

Dramaterapie

je psychoterapeutická metoda založená na práci s tělem a prostorem pomocí hry, sebevyjádření, fantasie, imaginace, příběhu.

Dramaterapie je tvůrčí sebepoznávací proces, který umožňuje nahlédnout na vlastní životní situace a vzorce s možností změny k větší psychické i fyzické rovnováze. Forma duševní hygieny. Uvolnění stresu, napětí a emocí. Hledání zdravých kořenů, všímavost k pozitivním zkušenostem. Rozpuštění starých bolestí a traumat, nalezení a znovunalezení vnitřní síly. Dramaterapie má blízko k divadlu (role, příběh, situace, hra, exprese…) a vznikla ve 20. letech 20. století. Probíhá individuálně anebo skupinově. Má blízko k dalším expresivním terapiím (arteterapie, taneční terapie…).

Dramaterapie DvT Davida Johnsona Reada

Dramaterapie, kterou se zabývám se jmenuje Developmental Transformations (zkráceně DvT, v překladu Vývojové proměny) a vyvinul ji americký psycholog David Johnson Read.

Více viz. články

Asociace dramaterapeutů ČR

http://adcr.cz/dramaterapie

Dramaterapeut - © 2021