Dramaterapeut
| Mgr. Hana Kotálová

Mgr. Hana Kotálová

Psychoterapeutka se specializací na dramaterapii Vývojových proměn Davida Johnsona Reada, arteterapeutka.

Vzdělání, výcviky, kurzy a školení

26. – 28. 10. 2018 seminář Metody JEU DE PEINDRE Arno Sterna s Martinou Weissgerber v Praze, garantováno Českou arteterapeutickou asociací 

20. – 21.6. 2018 – Advanced practice workshop, developmental Transformations, Renée Pitre, MA, RDT/BCT, self experience and theory

22. – 23. 6. 2018 – Developmental Transformations 3rd European Conference, Prague, Třetí evropská konference dramaterapie Vývojových proměn v Praze

2013 – 2017 dramaterapeut – arteterapeut, dlouhodobý výcvik u Dipl. KT Beate Albricht a MgA. Viktora Dočkala a Davida Read Johnsona Ph.D., BCT-RDT (USA) se specializací na DvT (Developmental Transformations – česky Vývojové proměny), garant výcviku MUDr. Radmila Schneiderová (psychiatrie), výcvik zčásti veden v AJ

2015 – 2019 individuální výcvik v dramaterapii Vývojových proměn, Amersfoort, Nizozemí, Marc Willemsen, MA. , vedeno v AJ

27. – 29. 5. 2016 Konference: aktivní účast v části věnované dramaterapii a autismu (vlastní kazuistika spojené s videoprezentací) spolu s Gideonem Zehavi (Izrael), Evou Boorsma (Niz.) a Marcem Willemsenem (Niz.)

24. – 25. 6. 2016 – Mezinárodní konference kreativních terapií Space for Art Therapies III., Praha, odborně garantován Asociací dramaterapeutů ČR, Českou arteterapeutickou asociací

2015 – Mezinárodní dramaterapeutické DvT setkání The French Affair – s dramaterapeuty Brigid Wells (UK), Gideon Zehavi (Izrael) a Marc Willemsen (Nl)

2014 – Dramaterapeutický seminář Teorie a praxe Dvt, Marc Willemsen (Nizozemí), seminář je odborně garantován Asociací Dramaterapeutů ČR a Atelierem DADA EXTRA ART

2000 – 2005 – Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2002 – Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi, PhDr. Gabriela Langošová, VIAP – Vzdělávací institut aplikované psychologie

2000 – Focusing (I.), Institut Alice Masarykové při Univerzitě Karlově Praha

1999 – 2003 – Pražská psychoterapeutická fakulta

Pracovní zkušenosti

Peer skupiny PaeDr. Pavla Štursy pod Střediskem Výchovné péče Spirála Český Krumlov do roku 1999, 2 roky dobrovolník v programu Pět – Pé pro děti se sociálním a zdravotním znevýhodněním pod Zdravotně – Sociální fakultou Jihočeské Univerzity, rok práce s lidmi s duševním onemocněním pod Fokusem Strakonice, poté především individuální terapie dětí a dospívajích s různými obtížemi (Autismus, Aspergerův syndrom, poruchy chování, trauma, poruchy příjmu potravy …) a dospělých v obtížných životních situacích.

Krásu neverbálních technik a léčivý hřejivý pocit sounáležitosti ve skupině jsem poprvé poznala v roce 1997 pod vedením PaeDr. Pavla Štursy, který tehdy pod Střediskem výchovné péče Spirála vytvořil sérii setkání ve skupině pro mladé lidi s tím, že tito pak povedou svou vlastní skupinu a budou v setkávání nějakým způsobem pokračovat. Což se podařilo a skupina, kterou Pavel tehdy založil pak existovala až do roku 1999. To už jsem studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě a nejvíce mě lákala arteterapie, neverbální techniky a práce se sny. Analýze vlastních snů jsem se ale věnovala od roku 1995 a systematicky v tom pokračuji dosud. Během studia pedagogické fakulty – Pedagogika Výtvarného oboru pro ZUŠ jsem pracovala dva roky jako dobrovolník v programu Zdravotně sociální fakulty Pět pé pro děti, které byly zdravotně či sociálně znevýhodněné. Tehdy jsem absolvovala také některé kratší, většinou víkendové, semináře věnované arteterapii a Fokusingu. Dramaterapii s arte přesahem poznávám od roku 2013 díky Beatě Albrich a Viktorovi Dočkalovi a jejich dlouhodobému výcviku v Developmental transformations. Výcvik trval pět let. Další a tentokrát individuální část výcviku Vývojových proměn pak probíhala v Nizozemí s Marcem Willlemsenem v anglickém jazyce. Rok jsem pracovala jako dobrovolník ve Fokusu Strakonice s lidmi s duševním onemocněním. A po 10-ti letech strávených ve školství v profesi výtvarný učitel (ZUŠ a SŠ) se do školství vracím mimo jiné v pozici dramaterapeuta pracujícího s dětmi s různými potížemi (Aspergerův syndrom, ADHD, poruchy chování, trauma). Vedu zážitkové kurzy využívající metod arteterapie, dramaterapie s přesahem do dalších technik, v nichž jsem vyškolena. Vedla jsem několik dlouhodobých dramaterapeutických skupin. V současnosti ráda pracuji individuálně s dětmi i dospělými s různými starostmi. Mám zkušenosti mimo jiné s dramaterapií u dětí a dospělých v autistickém spektru, s poruchami příjmu potravy a traumatem.

Členem Asociace Dramaterapeutů ČR.

Členem České arteterapeutické asociace

Další informace

Region Jižní Čechy, Strakonice a Západní Čechy, Horažďovice

Dramaterapeut - © 2021