Dramaterapeut
| Mgr. Hana Kotálová

.Vývojové proměny

Developmental Transformations (zkráceně DvT, v překladu Vývojové proměny) je metoda dramaterapie, kterou vyvinul americký psycholog a dramaterapeut David Johnson Read. Zpočátku pracoval s vojenskými veterány z války a tento způsob práce se mu osvědčil při práci s lidmi s traumatem. Později přinesl dramaterapii také do základních škol, zejména okrajových škol, kde více děti mělo zkušenosti s traumatem (např.ze střelby na někoho blízkého, násilím, úmrtím v rodině, apod.) Nakonec zjistil, že i obyčejní lidé mohou těžit z hravosti, že dramaterapie přináší sblížení, překonání bariér, radost a uvolnění

­
 
 
 

„Nejprve si představte klubko nití, které vás povede labyrintem fantazie.“

Sue Jennings

S dramaterapií jsem se poprvé seznámila v roce 2013. Vstoupila jsem do terapeutického výcviku, k čemuž jsem se chystala již dávno. Chtěla jsem arteterapeutický, a ten, co nabízeli Beate Albrich a Viktor Dočkal, mě oslovil.  Když dělali vstupní pohovor a přijímací řízení, sice říkali něco o dramaterapii, ale mě to slovo vlastně nepřišlo ani moc důležité.  „Víte, ale bude to hlavně o dramaterapii,“ řekl Viktor. „Toho arte tam tolik  nebude,“ řekla Beate. „To nevadí,“ odpověděla jsem lehkovážně.

Pak jsem si četla texty o dramaterapii Vývojových proměn, a žasla jsem. Vůbec jsem to nechápala.

„Nevadí“, řekla jsem si, „to určitě hned pochopím.“

A pak to přišlo. První DvT (dramaterapie Vývojových proměn je známa pod touto zkratkou Developmental Transformations). Ne, nebyla to láska na první ani druhý pohled. Ale byla to síla.

Taková síla, která léčí. A přitom je v ní legrace. Která zasahuje nejen duši, ale pracuje s tělem. Je tělesná. A člověk neobejde svoje tělo. Člověk si může něco nalhávat slovy, ale tělo, to nikdy nelže.

A jak jsem se nořila více a více do dramaterapie, pochopila jsem, že je to láska. Láska na celý život. I když to určitě ještě dlouho nepochopím.

Ale jedno už vím. Dramaterapie a arteterapie je především hra a radost. Možná má léčivý potenciál, ale hlavně nás propojuje se sebou samými, s ostatními lidmi, se společenstvími, s ostatními tvory a možná i Vesmírem. Snad je v tom samotná biologická potřeba „tvořit“ a umělecky se vyjadřovat.  Je to něco hluboce zakódovaného v nás. Když tvoříme, jsme tu pro tento okamžik, jsme tady a teď. A o to právě jde, setkat se spolu a být.

„ V dramaterapii pravdu vidíme skrze iluzi“

Viktor Dočkal

 

,,V arteterapii jde o to setkání…”

Beate Albrich

Napsala:  Hanka Kotálová, dramaterapeut a arteterapeut

Níže článek v týdeníku Květy (22 / 2019)

Dramaterapeut - © 2021