Dramaterapeut
| Mgr. Hana Kotálová

Dramart z.s.

Posláním spolku je zvýšení veřejného povědomí o tom, co je dramaterapie a co přináší, vytvoření podmínek pro poskytování dramaterapie lidem v různých životních situacích. Spolupráce s různými institucemi, v nichž dramaterapie může zlepšit situaci jedinci popř. skupině (školy, sociální instituce a jiná zařízení či neziskové organizace). Hledání cest k využití dramaterapie pro zlepšení života lidí (dospělých i dětí) s Aspergerovým syndromem.

Využití dramaterapie a divadelní práce v oblasti podpory zdravého osobního rozvoje individuálně i skupinově. Vzdělávání a semináře v oblasti dramaterapie s přesahy, které se dramaterapie blízce dotýkají, např. divadlo, psychoterapie, arteterapie a další nejen expresivní terapie k dosahování těchto cílů.

Hana Kotálová – dramaterapeut, arteterapeut, výtvarný pedagog

Petra Tůmová – pedagog se zaměřením na dramatickou výchovu pro ZUŠ a psychologii pro SŠ

Pavel Kotál – fotograf a technická podpora spolku

Markéta Jarošová Těmínová – dramaturgyně, Dr.amAS – dramatický soubor amatérů nejen s Aspergerovým syndromem, pracuje pro společnost Dobrý Anděl

Dominika Linhartová – vede Divadelní spolek Dr.amAS, pracuje s lidmi s autismem pro Nautis

Dramaterapeut - © 2021